สถิติ:Total Pageviews

Tuesday, December 4, 2012

ครูพิชญ์สินี ดวงศรี ผู้สอนวิชาภาษาไทย ฝึกทักษะการพูดแสดงความรู้สึกที่มีต่อพ่อ ให้กับเด็กหญิงนาริสา บือราเฮง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เพื่อพูดในงานวันพ่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนเทศบาล ๒


No comments:

Post a Comment